Utfordrende kjøreforhold

Av

Snøen har igjen skapt trafikale problemer rundt om i distriktet.