Kunne ha søkt om nattarbeid for E39

En av begrunnelsene for den lange omkjøringstiden på E39 i høst var at man ikke kan bruke nattarbeid når det er en godkjent omkjøringsvei. Det ble imidlertid aldri søkt om dette.