Veivedlikehold og tunnelarbeid på E39

 *** Local Caption *** Bomstasjon, bompenger, Kvinesheia

*** Local Caption *** Bomstasjon, bompenger, Kvinesheia Foto:

Av
DEL

MeningerDa E39 - Handelandprosjektet stod ferdig med ny bro over Fedafjorden sensommeren 2006, gav det en formidabel fordel og tidsbesparelse, ikke minst mellom Flekkefjord og Farsund, men også at man ble kvitt den gamle traseen over Kvinesheia. Men tatt i betraktning at man la til grunn tegninger og mål utarbeidet i 1976 for det arbeidet som ble utført, er det nesten for dumt å tenke på.

Hvorfor i all verden bygget man ikke ny vei i tråd med den stadig økende trafikken? Man kan spørre, hvem var det som tok disse idiotiske beslutningene?

Nok om det.

Veianlegget ble ferdig, men siden da har man, om ikke årlig, så altfor hyppig, foretatt "utbedringer" i tunnelene. Det har medført at veien har blitt stengt over irriterende lange perioder, noe som har medført betydelig ulempe for trafikkantene. Såvidt meg bekjent er disse utbedringene pålagt i tråd med utarbeidede EØS-direktiver, uten mulighet til at norske veimyndigheter selv kan endre eller stanse slike pålegg?

Etter såkalte "utbedringer" er det mikroskopiske endringer vi trafikanter kan se når vi kjører gjennom områdene. Hva er det som tar så lang tid og hvorfor blir man ikke ferdig i en fart? Hva er dette for slags bløff? Dette har nå toppet seg i forbindelse med stengningen av Fedabroen og Teistedaltunnelen som ble og har vært stengt siden 15. august. Jeg bestemte meg for å prøve å finne ut hva som gjøres i tunnelene og hvorfor dette må ta så lang tid. Jeg har på kveldstid ved et par anledninger gått gjennom de stengte områdene, og kan ikke finne noe som skulle tilsi at arbeidet er omfattende. Tunnelene og veistrekningen står stort sett urørt mellom kl. 15.00 - 07.00, og det er en bagatellmessig jobb å rydde unna hvis det står verktøy etc. som måtte hindre gjennomkjøring. Veien er stort sett fullt kjørbar hele tiden. Det er bortimot en skandale å holde trafikantene for narr og pålegge dem lange, dårlige omkjøringsveier i månedsvis.

I tillegg til omkjøring på dårlige veier er det mildt sagt skremmende stor forskjell på folks kjøretekniske ferdigheter. Dette skaper enda flere komplikasjoner på disse omkjøringsveiene.

Se å bli ferdig og få åpnet opp. Jeg har ingen faktaopplysninger eller anelse om hva som skal gjøres i denne omgang, men magefølelsen som pleier å stemme, sier at dette kunne man fått utbedret i løpet av 2-3 uker, med massiv og målrettet arbeid. Folk flest tror nok det jobbes effektivt, men de skulle bare visst. Det sløses bort enormt mye midler i statsapparatet hvert eneste år med mislykkede og upraktiske prosjekter, men det er en annen diskusjon. Ikke nok med det, men såvidt jeg har hørt er "pengesekken" snart tom og man blir ikke ferdig før åpning den 15. desember. Det ryktes derfor at man må stenge på nytt i mars 2020. Galskapen er i ferd med å bli en realitet. Politikere!: ta til vett, ta en alvorsprat med myndighetene (samferdselsdepartementet) slik at vi i fremtiden kan forhindre at EØS-direktiver skal bestemme hva som skal gjøres med norske interesser f.eks i samferdselssektor.

Kjør på! Jeg kunne ikke dy meg for å snakke med samferdselsministeren om dette tema, da han besøkte årets Dyrskue. Han lyttet, men om han ville forstå eller forstod poenget er jeg noe usikker på.

Artikkeltags