EFTAs overvåkingsorgan ber staten svare på påstander om eiendoms-avtale

ESA undersøker fortsatt om offentlige midler gikk til privat vinning i forbindelse med utbyggingen av to kystområder i Farsund.