Bystyret får ikke blande seg inn i e-skatteregler

I bystyret i Flekkefjord i oktober var det flere som ville endre rammene for eindomsskattetaksering, men det viser seg at det er i strid med eiendomsskatteloven.