Helen Garvood Log, jeg har ikke til vane å diskutere via avisen, men ditt leserbrev kunne jeg ikke la stå uimotsagt.

Før det ble vedtatt at hallen skulle bygges, allerede i planleggingsfasen sa turnforeningen at de skulle skaffe det utstyret som det var behov for, bare kommunen bygget hallen. Når vedtaket om å bygge hallen og da også turnhallen, ble gjort i bystyret var det altså en forutsetning at turnforeningen skaffet utstyret som trengs for å få turnhallen godkjent. Du sier selv at tar dere med dere utstyret så er ikke turnhallen godkjent.

Med andre ord: Utstyret er en del av det dere lovet å skaffe allerede før turnhallen ble planlagt og bygget.