Eigedomsmarknaden: – Folk held litt tilbake

Eiendomsmegler 1 held ikkje visingar på hytter i Sirdal i desse dagar. Og interessa for å kjøpa og selja hus dabbar av.