Næringsforeningen utfordret Dalane-ordførerne

Samtlige fire Dalane-ordførere stilte mandag morgen til paneldebatt i regi av Næringsforeningen i Stavanger-regionens ressursgruppe i Dalane.