Hvorfor er det så mange barnevernssaker i Dalane?

Barnevernet i Lund, Sokndal og Eigersund har et svært høyt antall saker sammenlignet med andre lignende kommuner. Dalane barnevern har behov for så mye som ni nye årsverk, viser en gjennomgang KS har gjort for Eigersund kommune. Hvorfor er det sånn?