Eksklusiv mat fra Lundevatn: Vil teste ut markedet for ørretrogn

Ørretoppdretter Vidar Birkeland søker om 67.500 kroner fra næringsfondet av et budsjett på 135.000 kroner. Næringssjef Hans-Egill Berven anbefaler at søknaden støttes fullt ut.