Gå til sidens hovedinnhold

Ekspertmøte på Huset på Feda

En av verdens fremste eksperter på Dødehavsrullene, taler på Huset på Feda på søndag.

Torleif Elgvin er professor emeritus i teologi ved NLA høgskolen i Oslo. Gjennom hele sin forsker- og formidlergjerning har han vært opptatt av dødehavsrullene. På søndag vil han fortelle hvordan «Dødehavsrullene kaster nytt lys over Bibelen».

I 1947 fant en gjetergutt noen bokruller i en fjellhule i Qumran ved Dødehavet. Det skulle vise seg å bli et av 1900 tallets største arkeologiske skriftfunn. Etter nitid forskning viser det seg at disse fragmentene kaster helt nytt lys over bibelhistorien og Jesu samtid. Det er nemlig bokruller som har ligget i hulen i nær 2000 år og er fra et religiøst fellesskap som holdt til ved Dødehavets bredd. Det var et fellesskap som forfattet og samlet et av datidens største religiøse bibliotek. Fellesskapet forsvant engang i år 68. Tekstene bygger også en ny bro mellom det gamle og det nye testamentet og er til stor nytte for alle som er opptatt av å komme nærmere inn i den bibelske verden.

Torleif Elgvin har tatt sin doktorgrad nettopp på disse dødehavsrullene. Det gjorde han ved det hebraiske universitetet i Jerusalem i 1998. Gjennom sitt arbeid har han blitt en av de fremste på sitt felt og sitter som eneste skandinav i et internasjonalt forskerteam som jobber med dokumentene. Å gjenskape tekstene som har ligget gjemt i huler i nærmere 2000 år, er utrolig krevende, men svært spennende og viktig, forteller Elgvin.

– På en helt spesiell måte kommer vi svært tett på det jødiske miljøet som Jesus, de første disiplene og de første nytestamentlige forfatterne hørte til i, opplyser Anders Mathias Larsen på vegne av arrangøren.

Elgvin har vært rektor ved Caspari senter for «Biblical and Jewish Studies» i Jerusalem og har publisert en rekke artikler og skrevet bøker om emnet. I 2013 ble han professor i bibelfag ved NLA høgskolen i Oslo. Selv om han i år ble pensjonist, er han forsatt sterkt engasjert i dødehavsrullene og vil fortsatt dra til laboratoriet i Jerusalem for videre studier av de gamle fragmentene av pergament og papyrus.

Det blir virkelig en spennende, lærerik og oppbyggelig søndagskveld på Huset, lover Anders Mathias Larsen.