Vil ha mer fart på fossilfri trafikk

Regjeringen legger nå frem en handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport og en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk.