Kjøper inn tre elbiler

Kvinesdal kommune henter nå inn tilbud på å bytte inn tre dieselbiler i tre elbiler.