Her skal det nye eldreombudet være

Av

Regjeringen vil ha et mer aldersvennlig Norge og etablerer nå et nasjonalt eldreombud. Regjeringen mener det vil gi oppmerksomhet om eldres behov, styrke eldreomsorgen og gi eldre et talerør.