Det har i de siste ukene vært stor oppmerksomhet og debatt i media om ernæring, mat og måltider på norske sykehjem. Eldreombud Bente Lund Jacobsen vil besøke Lund sykehjem, som ønsker å vise hvordan god eldreomsorg kan utføres.

Fredag 22. oktober vil eldreombud Bente Lund Jacobsen besøke Lund sykehjem på Moi. Eldreombudet har bedt om å få se hvordan et livsgledehjem aktivt jobber med god mat og hyggelige måltider, individuelle aktiviteter, frivillighet og generasjonsmøter på livsgledehjemmene, sier generalsekretær i Stiftelsen Livsglede for Eldre, Tone Bye.

Livsgledehjemmene ivaretar også punkter i lover og forskrifter om en individuell tilnærming og en verdig alderdom, slik at tjenesten gir medbestemmelsesrett og er personsentrert.

Lund sykehjem har tidligere fått oppmerksomhet for å ha redusert medisinbruken med over to tredjedeler ved å innføre de forskjellige tiltakene som Livsgledehjem fører med seg.

Sykehjemmet har en egen sansehage hvor beboerne kan være i kontakt med hunder, undulater, høner og kaniner. De dyrker egne druer og annen frukt, og hvis beboerne ikke er på epleslang, kan man ofte finne dem ved sjakkbrettet eller syklende på en virtuell vei foran en storskjerm.

Sammen med eldreombudet er generalsekretær i Livsglede for Eldre, Tone Bye, med på besøket. Det vil også være aktiviteter sammen med frivillige på sykehjemmet denne dagen.