Gå til sidens hovedinnhold

Elendig saksgang vedrørende Flerbrukshallen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før bystyret skal gjøre sitt vedtak 13.02.2020 har byggekomiteen store problemer. Når jeg legger alle kortene på bordet har det fremlagte prosjektet ferdig prosjektert i mitt hode en kommunal kostnadsramme på ca. 94 millioner, inkludert en reserve på ca. 9,9 millioner. Dette gjelder hvis det ikke blir foretatt noen grep. Da har ikke byggekomiteen noen enkel oppgave når de skal presentere et ferdig prosjektert bygg til en kostnadsramme til 80 millioner. Nå blir det foretatt noen tydelige grep under bystyrets behandling: Det blir opprettet en post: Innsparing pga. for høyt anbud pålydende kr 3,6 millioner noe som fører til at den kommunale kostnadsrammen synker til ca. 90,5 millioner. I tillegg blir reserven redusert fra ca. 10 millioner til ca. 6,5 millioner som fører til en ytterligere reduksjon i den kommunale kostnadsrammen ned til ca. 87 millioner. Dette er helt greit.

Det er den videre skal vi kalle det «reisen» fra en kommunal kostnadsramme på ca. 87 millioner slik at det skal fremstå som prosjektet har en kommunal kostnadsramme på 80 millioner jeg er kritisk til.

1) Det er en feil i vedtaket 13.02.2020. Dette bidrar til at den kommunale kostnadsrammen ser ca. kr 1,1 millioner lavere ut en den egentlig er og at reserven senere synker fortere enn nødvendig.

Alternativ C har en kostnadsramme på kr 109,4 millioner eks mva. Budsjett etter inngåtte kontrakter viser det samme forutsatt en innsparing pga. for høyt anbud på kr 3,6 millioner og en reserve på ca. kr 9,9, millioner. Dette skal finansieres med en kommunal andel på 80 millioner, Gaver 7 millioner og 22,4 millioner i spillemidler. Så mister de 1,1 millioner av finansieringen når spillemidlene reduseres til 21,3 millioner. Hvordan klarer de da å holde en kommunal andel på 80 millioner uten at innsparing pga. for høyt anbud øker til ca. 4,7 millioner eller at reserven reduseres til ca. 8,8 millioner? Må innrømme det er en post kalt korrigering jeg er usikker på så feilen kan også være på ca. kr 500 000,-

2) Prosjekteringskostnader. Dette bidrar til at den kommunale kostnadsrammen ser ca. kr 3 millioner lavere ut en den egentlig er og at reserven senere synker fortere enn nødvendig.

Bystyret har blitt opplyst om at Prosjekteringskostnader er Entreprenøren sitt ansvar. Derfor vil jeg gi Byggekomiteen ros for at de har bedt om pris på Risikoovergang iht. NS8407 punkt 24.2. Dette dreier seg om pris på at Entreprenøren overtar ansvaret for Prosjektering som Kommunen har fått utført av 3 part og ev. gjenstående prosjektering. Dette tilbudet om fastpris som Byggekomiteen hadde kunnskap om var pålydende kr 3 millioner. Byggekomiteen vet at den maksimale kostnaden for å få et ferdig prosjektert bygg er 3 millioner. Når de IKKE deler denne kunnskapen med bystyret vet ikke bystyret om det dreier seg om kr 10 000,- 3 millioner eller 6 millioner for den saks skyld. Bystyret tror at de reduserer reserven fra ca. 10 millioner til ca. 6,5 millioner når de tar inn utvidelse av fotballhall. De skulle selvfølgelig blitt fortalt: Byggekomiteen har mottatt en fastpris pålydende kr 3 millioner for å få et ferdig prosjektert bygg. Byggekomiteen har valgt å kjøre prosjektet videre uten oppnådd enighet om risikoovergang iht. NS8407 punkt 24.2. Byggekomiteen håper å få ned denne prisen noe, men pr. i dag står vi i fare for at reserven i praksis er nede på ca. 7 millioner. (Eller 5,9 millioner hvis jeg tar med punkt 1.) Dette må bystyret ta med i vurderingen før de ev. velger inn utvidelse av fotballhall ved å redusere reserven ytterligere med ca. 3,6 millioner.

Det hjelper ikke på tilliten for å si det mildt når byggekomiteen 13.04.2020 står frem i Avisen Agder: Har brukt opp 3,7 millioner av hall-reserven på 6,6 millioner «Byggekomiteen er overrasket». Det er sånn som ikke bør skje, men som skjer av og til. Dette handler i første rekke om prosjekteringskostnader som ikke kunne tas fra noe annet sted enn fra reservepotten.

Da er det bare å si god natt. 11 dyktige personer i byggekomiteen sier egentlig rett ut at samtlige har glemt fastprisen pålydende kr 3 millioner når hele eller deler av denne «dukker opp» igjen.

3) P-plass nord for Tunveien: Dette bidrar til at den kommunale kostnadsrammen ser ca. kr 450.000,- lavere ut en den egentlig er.

Det blir fremstilt som at Byggekomiteen skal se på muligheten av å bruke noe av massene til å lage P-plass nord for Tunveien, dette er jo bare tull. Den muligheten ligger der allerede som opsjon 7 til en kostnad på kr 450.000,-. Når vi tar med fastprisen fra BRG på kr 3 millioner er den faktisk ferdig prosjektert. Når det senere ble stor debatt om å ta dette fra reserven eller lage nytt prosjekt og tømme parkeringsfondet ble det hevdet fra flere at disse parkeringsplassene aldri hadde vært en del av prosjektet. Nei vel? Det er riktig nok en litt lengre, smalere og litt dyrere (kr 720.000,-) utgave som da blir presentert.

4) Mellomfinansiering av spillemidler. Dette bidrar til at den kommunale kostnadsrammen ser ca. kr 2,5 millioner lavere ut en den egentlig er, men den bidrar IKKE til at reserven senere synker fortere enn nødvendig pga. den har aldri vært en del av prosjektet.

Kostnadene til dette er ikke videre kommentert eller hensyntatt. Administrasjonen vet jo hva dette dreier seg om så kan de ikke heller skrive: Kommunen skal oppta et avdragsfritt lån på ca. 26,5 millioner i ca. 4 år. Kostnadene til dette vil med dagens rente på ca. 2,4 prosent beløpe seg til ca. 2,5 millioner og kommer i tillegg til den kommunale andelen på ??,? millioner. Jeg har fått med meg at det ikke er «vanlig praksis» å opplyse om disse kostnadene. Det er ikke så lurt og jeg vil begrunne hvorfor: Kristian Sira hadde en interpellasjon i Bystyrets møte 13.02.2020 hvor han spurte om hvor mye Flerbrukshallen ville koste. Svaret han fikk var feil. Han fikk opplyst avdrag og renter på et lån til 80 millioner. De glemte å opplyse om at det er kostnader til renter på et ytterligere lån på 26,5 millioner. Det går lett litt i ball da.

Når jeg legger sammen alle disse 4 punktene kommer jeg frem til en kommunal kostnad på kr ca. 87 millioner inkludert den vedtatte reserven på ca. kr 6,5 millioner. Eller hvis de på død og liv må hevde den er 80 millioner blir det med en reserve på ca. minus 0,5 millioner. Jeg må da legge til at pga. Corona har rentene sunket betraktelig og mellomfinansiering av spillemidler utgjør en mye lavere sum nå. De kan også ha fått en bedre pris på prosjekteringskostnadene, men igjen: Det har ingenting med saken å gjøre. Det var ikke tilfelle 13.02.2020.

Selvfølgelig må de da bevilge de 3,6 millionene etter at omtrent det eneste som har skjedd som går utover kostnadene er at de har revet en garasje og hatt noe trafikkavvikling, resten er omtrent retting av feil. Selvfølgelig må de løfte Opsjon 7 P- plass nord for Tunveien ut av prosjektet og bevilge 720 000,- ekstra. Selvfølgelig må de bevilge ca. 1,5 millioner for Padletennis. Jeg er klar over at det er vedtatt, men vedtakene er «som vanlig» tatt på feil grunnlag.

Jeg skal ikke påstå at samtlige i byggekomiteen var klar over alle disse punktene 13.02.2020, men hvis dere leser dette Leserbrevet blir dere i hvert fall klar over det nå. Det er veldig enkelt å ordne opp i dette: Bystyret kan gjøre et vedtak om at for fremtiden skal bystyret bli presentert for alle kostnader som er kjent fra enten administrasjon eller fremtidige byggekomiteer før vedtak skal fattes. Hvis det blir fulgt opp vil jeg nok tro det vil føre til økt tillit samtidig som innsparinger i f eks helse og sosial og eiendomsskatt vil bli litt enklere å svelge for et bredere lag av befolkningen. «Noen» får det nok som de vil med å gjøre det slik, men tillit får de ikke.

Hvis det jeg skriver inneholder noen feil må det være den enkleste ting i verden og påpeke dette. I så fall skal jeg være den første til å beklage.