– Elevene har fått nok undervisningstimer: Kravene er oppfylt

Rektor Tor-Inge Rake på Flekkefjord videregående skole fremholder at kravene til hva et skoleår skal inneholde er oppfylt til tross for en utfordrende situasjon denne våren.