Elever i korona-karantene slipper fraværsattest

Elever som er satt i karantene på grunn av koronaviruset, skal få dette som dokumentert fravær. De skal ikke måtte gå til fastlegen i tillegg for å få fraværsattest.

DEL

Kravet til dokumentasjon er fleksibelt, og det holder med en bekreftelse fra den som har pålagt karantene. Den som har pålagt en elev karantene, kan sende bekreftelsen direkte til skolen. Alternativt kan eleven videresende et pålegg, bekreftelse eller liknende.

– Vi følger nøye med på situasjonen og kommer til å vurdere flere tiltak hvis det blir nødvendig, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Framover må skolene planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det. For øvrig oppfordres alle til å følge med på råd fra helsemyndighetene.

Dagens regler

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har inntil 15 prosent fravær i faget, likevel skal kunne få karakter.

Reiselivsnæringen

Næringsminister Iselin Nybø inviterer torsdag 5. mars til et møte om koronavirusets konsekvenser for reiselivsnæringen.

– Reiselivsbedriftene merket tidlig negative konsekvenser som følge av koronaviruset. Det er for tidlig å si noe om hvilken effekt det vil ha på lengre sikt. Det avhenger blant annet av hvor lenge utbruddet varer og hvor fort viruset sprer seg. Men vi ønsker dialog med bransjen, og vi vil høre mer om hvilke utfordringer de har, sier Nybø.

I møtet ønsker hun informasjon om hvordan viruset, dets spredning og restriksjoner som er innført som en følge av viruset, har konsekvenser for reiselivsbedriftene. Hun inviterer også til diskusjon om hvordan negative konsekvenser for reiselivsbedrifter kan håndteres og reduseres.

Råd og informasjon til befolkningen

Fakta om nytt koronavirus

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Råd og informasjon til befolkningen

Reiseråd

Råd til personer som er smittet eller har vært utsatt for smitte

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Råd og informasjon til helsepersonell

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Melding og varsling

Testing og diagnostikk

Analyserte prøver fra mistenkte sykdomstilfeller

Beredskap i helsetjenesten

Tiltak i primærhelsetjenesten

Sykehjem og smittevern mot covid-19

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte av covid-19

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

Artikkeltags