Jeg har fulgt mye med på nyhetene i Agder angående den triste situasjonen for Hidra-forbindelsen, både som gammel hidravas og med sjøfartshistorikk på begge slektsside.

Jeg synes det er merkeverdig rart at de først kjøper en ny dyr elferje som skal kjøre mellom Kvellandstrand og Launes – og så har de glemt å tilpasse nybygget til ferjekaiene? De som har greie på dette burde ha visst eller forstått det5te i forkant av problemene. Det er absolutt helt nødvendig at dette fungerer. Derfor håper jeg de finner gode løsninger så alle blir glade og slipper nye bekymringer.