Elvepromenade: Rådmannen foreslår å ta eiendom med tvang

Hverken rådmannen eller kommunens forhandlere har klart å komme til enighet med eierne av Elvegaten 16. Nå foreslår rådmannen at kommunen skal innløse eiendommen med ekspropriasjon.