Dagens møte starter med presentasjon av plan for reisemålsutvikling - Smaabyen Flekkefjord v/ Frode Johannessen.

Fylkesmannen er også på en besøksrunde hos kommunene i Agder. Det er lagt opp til at det blir en orientering for bystyret.

Saker til behandling:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 17.09.20
  • Promenade i Elva - erverv av strandrett

  • Møteplan for bystyret og formannskapet 2021
  • Virksomhetsrapport - 2. tertial 2020

Det er også meldt inn interpellasjon fra Stian Birkeland om «snublesteiner» i Flekkefjord

Her kan du lese mer om tema som dagens møte starter med, altså reisemålsutvikling:

I fjor var det seminar om reisemålsutviklingen:

– Dette er en by som gjør veldig mye riktig

Daglig leder Frode Johannessen for Smaabyen presenterte planen for Flekkefjord sin reisemålsutvikling og strategi for de neste årene. Han ønsker at byen nå går fra plan til handling.