Gå til sidens hovedinnhold

En aktiv og trygg eldregenerasjon

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi bor i et land som blir definert som et av verdens beste.

Vi scorer høyt på velferd, økonomi, helse og arbeid.

Vi er heldige, vi som har tilhold i dette landet.

Men - også her har vi noen utfordringer, og vi har tildeles fått noen nye utfordringer som har vokst frem i takt med økt velstandsutvikling.

En av de store levekårsutfordringene vi står overfor, er økt grad av opplevd ensomhet.

Antall husholdninger som består av bare ett menneske er økende, og det er mange grunner til det.

For den eldre del av befolkningen vil en slik opplevd ensomhet kjennes ekstra krevende. Når sirkelen man beveger seg i, blir stadig mindre, når nettverk og venner blir borte, når man sitter i et hus og livet blir stillere etter hvert som tiden går - hvordan rigger vi livene våre da?

Det har i de senere år blitt bygd leilighetskomplekser med tanke på dette.

Men ofte har inngangsverdien til disse vært langt høyere enn den prisen man har fått ved salg av egen bolig. Eldre opplever å måtte ta opp til dels store lån for å kunne kjøpe en bolig tilpasset sine nye behov. Vi utfordrer kommunene til å ta en større rolle på dette området - bygge hyggelige leiligheter der eldre mennesker ønsker å bo, skape arenaer for fellesskap - et avishjørne, en kaffekrok hvor det er hyggelig å sette seg ned og møte noen å prate med. Frivillige organisasjoner som Sanitetsforeningen, har vært flinke til slikt. Hva kan det offentlige lære av dette arbeidet? Vi utfordrer til et samarbeid som vil komme flere til nytte.

I hver kommune finnes det et Eldreråd. De fungerer noe ulikt og har et bredt mandat. Derfor fokuseres det på ulike oppgaver i samfunnsmaskineriet. Vi utfordrer Eldrerådene til å ta en aktiv rolle når det gjelder å løfte tiltak som bekjemper ensomhet blant den eldre generasjon. Vi oppfordrer til mer samarbeid mellom offentlig og frivillig virksomhet. Vi kjenner til at i enkelte kommuner blir eldre tatt kontakt med for å høre hvordan det går. Det har blitt godt mottatt. Vi kjenner til at det noen steder er etablert tiltak som senior-veivisere - et tiltak som letter arbeidet med å orientere seg i en stadig mer komplisert hverdag.

I snitt vil vi leve som pensjonister i rundt 30 år. Det er mange år der vi kan bidra til god samfunnsutvikling og deltakelse. Da er det viktig at det etableres arenaer der vi kan kople sammen alle gode ressurser som vil komme til nytte for oss alle.