Saken om et tredje kjønn er under utredning, og resultatet ventes å bli klart i løpet av våren. Da vil regjeringen vurdere å fremme lovforslag om å innføre dette.

En fersk undersøkelse fra Opinion viser at 34 prosent er positive, 53 prosent er uenige og 12 prosent vet ikke.

– Et lite flertall av befolkningen mener at det ikke bør innføres et tredje juridisk kjønn, det gjelder spesielt blant menn. Kvinner er mer delt på midten i dette spørsmålet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.