Gå til sidens hovedinnhold

En brusboks i veikanten kan bli kuas død

Artikkelen er over 2 år gammel

Kaster du brusbokser og annet søppel langs veien? Mange kyr dør etter å ha fått i seg skarpe metallbiter.

(Rjukan Arbeiderblad)

En dag oppdaget bonde Vidar Kolbjørnsgard biter av metall på fôrbrettet hjemme på gården i Ål i Hallingdal. De skarpe bitene ble fjernet umiddelbart, men for ei ku var det for sent.

– To dager senere lå kua død i fjøset. Da den ble obdusert, fant veterinæren metallbiter. De hadde kuttet opp kuas mage slik at det oppsto store indre blødninger. Det gjør vondt å tenke på at kua må ha hatt store smerter i tiden før den døde, sier melkebonden fra Ål i Hallingdal.

Han måtte også tåle et økonomisk tap på anslagsvis 40 000–50 000 kroner som følge av at kua døde.

Brusbokser havner i fôret

Kolbjørnsgard er en av mange bønder som har opplevd at metallbiter i fôret tar livet av husdyr.

Driverne av samdriftsfjøset «Návet Doallu» langs Tanadalen er ifølge NRK Sapmi lei av at folk kaster søppel langs veiene. De har mistet 15 kuer de siste årene som følge av metallbiter i fôret. Metallet kan være spiker og biter av ståltråd. Det skal også finnes eksempler på at fugler har sluppet metallbiter fra gravlys på jorder som ligger nær gravlunder.

Det gjelder å rydde godt etter seg og ta med avfallet sitt hjem.

Men ofte dreier det seg om biter fra metallbokser eller glassflasker som forbipasserende slenger fra seg langs veien. I slåttonna kan bokser bli med i fôrhøsteren og malt til små biter. Det er svært vanskelig å oppdage disse metallbitene.

«Kvast» er betegnelsen på selve fordøyelsesforstyrrelsen hos storfe. Assisterende generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag opplyser at kyr ikke klarer å sortere ut fremmedlegemer i fôret.

– Når ei ku får i seg en rest av en brusboks, er det som å spise et barberblad. Faren er stor for at kua vil dø av indre blødninger eller betennelse. Det er svært smertefullt for dyret, sier han.

«Du kan spare ei ku for mye lidelse om du hjelper til å rydde opp tombokser», heter det i bonde- og småbrukarlagets kampanje på Facebook.

– Vi tror mange ikke vet hvor stor risiko slike bokser kan utgjøre. Derfor vil vi øke folks bevissthet om skadene de kan føre til, sier Løvstad.

Han presiserer at kampanjen ikke begrenser seg til opprydding. Målet er at folk skal slutte å kaste søppel i veikanten.

Hver vår og sommer plukker bønder søppel langs veiene som omkranser jordene.

Hver vår plukker Vidar Kolbjørnsgard søppel langs veiene som omkranser jordene hans. Men etter hvert som gresset vokser, kan oppgaven sammenlignes med det å finne ei nål i en høystakk.

– Mange er flinke til å ta avfall med seg hjem, men målet må være at ingen kaster søppel i naturen. Kanskje vil det hjelpe hvis flere får vite at forsøplingen kan gi dyr en smertefull død? Bruk heller avfallsdunken og panteautomaten, sier han.

Spesialveterinær Åse Margrethe Sogstad, Helsekontrollen for storfe, Animaila

I 2018 ble det rapportert 60 tilfeller av kvast på ammeku i Storfekjøttkontrollen. Tall fra Kukontrollen viser at 1 181 kyr, okser og kalver ble registrert med kvast i fjor.

– Dette er tilfeller som er rapportert av veterinær eller bonde. Reelt kan det nok dreie seg om langt flere dyr, sier spesialveterinær Åse Margrethe Sogstad ved Helsetjenesten for storfe i Animalia.

Sogstad opplyser at kvast som regel skyldes at skarpe objekter blir liggende i nettmagen, som er den andre delen av kuas firedelte mage. Resultatet kan bli blødende sår og infeksjon og betennelse i buk og brystregion.

– Hvis kvast oppdages tidlig, kan tilstanden behandles ved at en magnet føres ned i kuas nettmage. Der vil magneten bli liggende og trekke til seg metallobjekter, sier Sogstad.

Magneter virker ikke på aluminium eller glasskår eller skarpe gjenstander av plast. I en slik situasjon er operasjon eneste utvei.

– For bondens del handler det om å være ekstra oppmerksom og varsom med håndteringen av skarpe gjenstander: se over marka så godt det lar seg gjøre og være påpasselig i prosessen fra innhøsting til eting. I tillegg må selvsagt spiker og lignende holdes godt adskilt fra fôr. Det gjelder å rydde godt etter seg! Kanskje kan man også sette opp skilt langs veien om at dyr beiter og at folk må ta med avfallet sitt hjem – akkurat som om ikke det burde være innlysende, sier Sogstad

- Dette er enda en veldig god grunn til å ikke kaste søppel i naturen. Kvernes metallbitene opp i fôret, er det som å spise barberblad. For dyret kan resultatet bli store indre blødninger, betennelse og i verste fall en svært smertefull død, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

- Husdyrforsikringen vår gir erstatning, både hvis dyret dør og driftstapet som oppstår i etterkant, men det er en mager trøst sammenlignet med de lidelsene dyret blir utsatt for. Vi tror det kan være store mørketall i tillegg til det som blir rapportert inn av veterinærer og bønder, sier Eklo.

– Bøndene er veldig klar over faren og flinke til å plukke søppel langs jordene sine, men mange forbipasserende tenker nok ikke over denne konsekvensen av å kaste søppel i naturen, sier Eklo.