«En innbygger – én journal»: Kan gi en årlig regning på 1,7 mill. for Flekkefjord

Helse og omsorgsdepartementet oppfordrer kommunene til å signere intensjonserklæring knyttet til realisering av en felles kommual pasient-journalløsning kalt «Akson»