Gå til sidens hovedinnhold

En skole som bekjemper utenforskap

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolen er muligens det viktigste redskapet vi har for å motvirke ulikheter og utenforskap. Gjennom en inkluderende skolegang med vektlegging av tidlig innsats overfor barn og unge, mer frihet og tilpasset undervisning ønsker Venstre å redusere risikoen for at levekårsutfordringer går i arv. Slik at barn får friheten og muligheten til å leve det livet de ønsker.

Vanskelige oppvekstsvilkår og levekårsutfordringer i familien kan få konsekvenser for barns skolegang og deltakelse. Det er viktig at barns fremtid ikke skal defineres av foreldrenes bakgrunn. Det er derfor nødvendig med en skole som ser hver enkelt elev, og som tidlig fanger opp de som sliter. Gjennom et lærerløft som sikrer mer videreutdanning blant lærere blir skolene bedre rustet til å se elevene med utfordringer, og å finne gode løsninger. Flere helsesykepleiere betyr at flere barn kan få tidlig helsehjelp, før problemene setter seg. Skolen er en viktig arena for forebyggende helsearbeid, og forhindring av psykiske lidelser.

3 av 10 dropper ut av videregående skole, og man ser at blant de med grunnskole som høyeste utdanning, står nærmere 39% i alderen 30-66 utenfor arbeidslivet. Blant de som har fullført videregående utdannelse er tallet 16%. Dette viser at noe av det viktigste vi kan gjøre for å utjevne forskjellene i samfunnet, er å sørge for at flere fullfører videregående opplæring. Venstre prøver å oppnå dette gjennom fullføringsreformen. Ved å åpne for mer frihet i skolen sørger man for at elevene kan studere det som interesserer dem. Gjennom å utvide retten til videregående opplæring åpner man for mer fleksibilitet i skolen, og gir unge mulighet til å fullføre selv om det tradisjonelle utdanningsløpet ikke fungerte for dem. Venstre ønsker å gi unge og voksne tidsubegrenset rett til videregående opplæring inntil de har fullført og bestått.

Mennesker er forskjellige. Dette gjelder selvfølgelig også barn og unge. Derfor er det viktig at vi har en skole som ser individene, som motiverer elevene, og inkluderer alle - uavhengig av hvilke utfordringer man har. Skolepartiet Venstre vil kjempe for en skole som bekjemper utenforskap.