Gå til sidens hovedinnhold

En urolig verden

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil gjerne stille deg et spørsmål: Er du enig i at vi lever i en svært urolig verden? Hvilke tanker gjør du deg om fremtiden? Hva tenker du om ditt liv, er det slutt ved døden eller tror du på et liv etter døden?

I dag opplever vi at det utover hele verden er der store demonstrasjoner med krav om langt mer effektive tiltak for å begrense miljøforurensning av kloden.

Det skal vi støtte opp om, men vi hører ingen ting om og hva som vil skje med oss mennesker etter døden, selv for oss om tror på Bibelens budskap tales det lit om at etter døden har vi valget mellom Himmel eller Helvete, det gjelder evigheten. At vi alle må forlate dette livet er vi alle klar over.

Den utviklingen vi er vitne til i dag ble forkynt for ca.2000 år siden av vår frelse Jesus Kristus. Les i Lukas Evangelium Kapittel 20 versene 9 til og med 12 og versene 24 til og med 26. De for teller om krig og rykter om krig samt ødeleggelser som vil skje på vår jord. Det skal være store jordskjelv – hunger og nød – folkene skal være grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Menneskene skal falle i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.

For oss som tror på Jesus fullbrakte frelsesverk som vi får ta i mot av bare nåde (det vil si helt ufortjent) så må du lese vers 28 : « Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.»

Veien til Himmelen går gjennom Jesus og Hans frelsesverk, når du tror det da er du salig.