SYKEHUSET STENGER ned den akuttkirurgien tre uker i løpet av sommeren, fordi det har vist seg umulig å skaffe kompetente sommervikarer. Akuttkirurgien blir satt på pause fra 18. juli til 8. august. Over hele landet er det store utfordringer for sykehusene å skaffe kompetent helsepersonell til å dekke vaktene gjennom sommeren. Dette gjelder også for Sørlandet sykehus HF (SSHF). Ved sykehuset i Flekkefjord klarer man ikke å levere kirurgisk øyeblikkelig hjelp tjenester i uke 29–31.

DET ER altså generell kirurgi som ikke kan gjennomføres i Flekkefjord disse tre ukene. Alle andre sykehustjenester vil være i funksjon. Også planlagt ortopedisk kirurgi. Det er en unntakstilstand og vi tror både på sykehusdirektør og klinikkdirektør når de forsikrer oss om at dette ikke er en ønsket situasjon. Hadde denne sommerstengningen skjedd for fem år siden, mens det var en annen sykehusdirektør og en annen fagdirektør som styrte sykehusskuten, hadde vi vært ekstra på vakt.

MEN DETTE forteller oss en historie om mangel på helsepersonell av alle slager og varianter. Rekruttering er en utfordring for svært mange sykehus i landet, og det er nødvendig at man adresserer den problemstillingen langt bedre enn det som er gjort til nå. De tiltak som vi kan sette i verk nå, vil få virkning om ti år. Derfor er det ekstra viktig at vi setter disse tiltakene i verk, først og fremst knyttet til utdannelse.

DET ER viktig å ha i mente det som er sykehuseierens klare forventning, nemlig at sykehusene skal arbeide i nettverk, også for å styrke de mindre sykehusene. Tidligere helseminister Bent Høie gjorde det klart at sykehuset i Flekkefjord skulle tilføres oppgaver og styrkes med sine funksjoner, som et fullverdig akuttsykehus. Det har dagens sykehusledelse forstått. Det hadde den gamle ledelsen vanskeligheter med å få forstå.

VI LIKER ikke at sykehuset skal stenge tre uker i sommer, men vi er trygge på at dette er en unntakstilstand. Flekkefjord sykehus skal fortsatt være fullt ut operativt som hovedregel.