Enda en ulv kan ha blitt observert

Er enda en ulv på ferde i distriktet?