Dersom formannskapet hadde gitt grønt lys i sitt møte torsdag denne uken kunne utstillingen stått ferdig i løpet av sommeren 2022, men Morten Ovedal i Frp/ Sirdalslisten fikk med seg Arbeiderpartiets representanter og dermed flertall for nok en utsettelse av saken.

– Det står i saken at det er behov for økning for vask. Det er rart at det ikke er påpekt behov for stilling i kulturenheten tilknyttet dette. Betyr det at kultur har for mye ressurser pr. i dag, eller at stillinger blir brukt feil. Jeg mener vi må se på samarbeid med Sirdal Safari for å få bedre bruk av ressurser, sa Ovedal i formannskapet.

– Jeg mener også det må avklares mer om utgifter og plassering av container for deler av dagens utstilling som skal flyttes ut. Jeg ser det er forargelse i avisen på Kvæven over det som er gjort ved bygdetunet. Da kan en stygg container skape mer sinne, hva slags prosess har det vært på containerplassering? Vi ønsker å få dette belyst og utsette saken.

– Vi vil støtte utsettelse dersom det er riktig at saken kan utsettes til april, sa Rolv Guddal (Ap)

– Uheldig at det trekker ut

– Det har dratt ut alt for lenge. Da vi var på befaring før jul ble det påpekt at dette haster. Det er jo også arbeid som skal gjøres. Det er uheldig for de som skal jobbe med dette at det trekker ut, påpekte Rolf Hompland (KrF)

– Jeg mener også vi må gripe muligheten og få dette etablert, sa Thor Jørgen Tjørhom (Sp)

– Jeg må be om tydelighet på hva man ennå ikke ser vurdert i saken dersom man ber om ny utsettelse. Saken haster ut fra støtten som er gitt og det andre er at dette er et prosjekt som skal ferdigstilles, informerte kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

– Dette med dør og sammenkobling med kafeen og det med enekl betaling med vipps for å begrense betjening, og dette med containerplassering er vel det vi ønsker avklart? sa varaordfører Isak Liland (H)

– Jeg ønsker bekreftelse at det ikke blir utvidelse av stillingshjemler, avklaring av prosess for container, og svar på hvordan driftsbudsjettet for kultur forvaltes innenfor forskjellige vedtak, opplyste Morten Ovedal.

– Kommunestyret har gitt oppdrag om gjennomgang kulturenheten. Svarene på dette foreligger i en egen sak før sommeren, opplyste kommunedirektøren før et knapt flertall (4-3) gikk inn for en utsettelse av saken

Ønsker rask fremdrift

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr og museumsleder Ingvild Fagerheim Skadeberg opplyste i saken til politikerne i formannskapet i Sirdal at det er et sterkt ønske fra museet/enhet for kultur å komme videre så raskt som mulig med arbeidet for å få etablert en villreinutstilling ved Sirdal Fjellmuseum.

Overslag på ferdig utstilling så langt er anslått til 677.258 kroner og rammen for prosjektet er på 680.000 kroner. Dersom kommunen vil få fradragsrett etter momsloven vil prosjektet i utgangspunktet være finansiert. Det er i tillegg ønske/behov om å kjøpe inn noe nytt møblement som skal stå i inngangen til utstillingen om det blir midler igjen på prosjektet. Etter signal fra formannskapet i høst jobbes det med å få på plass en dør/inngang fra kafeen til utstillingsarealet.

Har pengene

Verneområdestyret bidrar med 400.000 kroner til prosjektet og 50.000 til ny belysning. Støtten blir gitt gjennom verdiskapningsprogrammet «Villreinfjellet som verdiskaper», som har som mål å stimulere til en bred verdiskapning rundt de 10 nasjonale villreinområdene.

Sirdal kommune har i budsjett og økonomiplanen vedtatt å bidra med 230.000 til prosjektet. I tillegg kommer bruk av eksisterende stillingsressurs til prosjektering, klargjøring av museumslokalet og utvikling av formidlingsinnhold. Det betyr at det samlet er avsatt 680.000 kroner til prosjektet.

De største utgiftene er produksjon og montering av utstillingen (392.000 kroner), storformatplotting (96.000 kroner) og belysning (146.000 kroner)

Verneområdestyret har gitt en tilbakemelding til Sirdal kommune om at pengene må være tildelt innen sommeren 2022, for ikke å bli trukket tilbake. Derfor haster det å få satt i gang bestilling av utstillingsmateriale og å få klargjort lokalene.

Inngangspenger

Utgifter til drift vil ikke bli nevneverdig påvirket av ny villreinutstilling, da formidling og oppføling av denne ligger inn under stillingen som museumsleder i samarbeid med turistinformasjonen. Økt besøk i utstillingen kan imidlertid bety behov for litt mer renhold.

Det legges opp til at det skal tas inngangspenger fra publikum for å se utstillingen.

– Det må også ses på muligheten for å få til et privat/offentlig samarbeid rund dette når det gjelder tilgang og åpningstider, opplyser kommunedirektøren i saken til politikerne.

Stor ryddejobb

Prosjektet medfører en stor rydde – og registreringsjobb av gjenstander som nå står i utstillingen. Etter en vurdering basert på fremdriftsplanen, er forslaget at det leies en isolert container som plasseres på baksiden av bygget for en avgrenset periode. Dette for å kunne få bort gjenstandene raskt, samtidig som de blir oppbevart forsvarlig.

– På denne måten kan registreringsarbeidet foregå i tiden som kommer når magasinet er ryddet og tilrettelagt, samtidig som man får sikret fremdrift i villreinutstillingen. Utgifter til container belastes driftsbudsjettet til enhet for kultur. I tillegg til rydding og registrering av gjenstander, må lokalet klargjøres. Her skal alt ut, kulisser skal rives, og deler av gulv skal skiftes. Dette er koordinert med andre enheter i kommunen som skal bistå, forklarer kommunedirektøren i saken.