Det er med stor glede å lese at gangbroen på Feda endelig kan bli en realitet fra 2023. Gangbroen vil knytte sammen noen av de nydeligste stedene i bygda, med Sandebukta og turområdene utenfor på den ene siden, og kirka, småbåthavna og det området som i dag huser bobiler, men som forhåpentligvis blir et flott skjærgårdsområde for både lokalbefolkning og turister, i tråd med bygdefolkets ønsker.

Gangbroen vil også sørge for en mer trafikksikker vei til skolen, for alle barna som bor på Sande, da de får fortau å gå og sykle på, i stedet for en smal (dog idyllisk) Sandevei. Gangbroen vil binde Feda sammen på en naturlig måte og vil forsterke vår allerede store iver til å oppsøke den storslåtte naturen vi har rundt oss her.

Vi melder oss herved som frivillige til arrangementskomiteen for den storslåtte broåpningen!