Gå til sidens hovedinnhold

Endelig politibåt – til Flekkefjord?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

ENDELIG SER det ut til å bli politibåtberedskap i Listers skjærgård, etter at stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland fra Flekkefjord og hans Fremskrittspartiet klarte å forhandle inn politibåt i revidert statsbudsjett som skal vedtas før sommerferien slår inn. Hvor politibåten skal stasjoneres, bestemmes av politiet selv, men det kan neppe herske tvil om hvor båten skal holde til.

MEN LA oss først glede oss over at vi igjen ser ut til å få en politibåt i tjeneste i regionen. Politibåt var fast innslag på fjorden på 1980- og 1990-tallet. Vest-Agder politidistrikt prioriterte sjøtjeneste i Flekkefjord. Båt ble leid av Draco. Da den ordningen opphørte, kjøpe polititjenestemennene selv båt som de leide ut til politidistriktet. De seneste mange årene har fjordsystemet vest i Agder vært kjemisk fri for politibåt, med unntak av enkelte visitter av politibåten fra Mandal.

FOR BÅDE i Mandal og i Kristiansand er det stasjonert fast politibåt. Nettopp plasseringen i Mandal betyr at det er størst behov for en politibåt stasjonert helt vest i Agder, på vestsiden av Lista. Sjøområdet mellom Farsund og Flekkefjord er svært utfordrende. Det betyr at utrykninger til vestlige deler av regionen kan bli forhindret av dårlig vær, dersom båten ligger i Farsund eller Lyngdal. Avstanden mellom Farsund og Mandal er heller ikke avskrekkende og er strengt tatt et enklere havstykke.

I TILLEGG er det slik at det både i Mandal og Farsund er utplassert redningsskøyter som kan brukes til utrykninger i krisesituasjoner. Ut fra et slikt hensyn kan det neppe herske tvil om hvor det er behov for en politibåt. Riktignok har vi i Flekkefjord en brannbåt og et svært oppegående brannvesen, men det er likevel en trygghet og styrke dersom man får en politibåt som skal patruljere og sørge for kontroll på sjøen i vårt fjordsystem.

SÅ MÅ man samtidig poengtere viktigheten av at det følger bemanningsressurser med til båten. Det hjelper lite med en politibåt i Lister dersom det ikke er mannskap til å føre den. En politibåt som ligger fortøyd gjennom hele sommeren, har liten hensikt. Slik sett forplikter forhandlingsresultatet. Nå må ordfører Torbjørn Klungland og administrasjonen i Flekkefjord kommune være på merkene og argumentere godt for en plassering av ny politibåt i Flekkefjord.