– Et slikt politisk klima er ingen tjent med

Det ble en klimadebatt om det politiske klima i Sirdal fredag kveld etter at tre innledere pekte på nødvendigheten av et bedre klima.