Engasjert ungdom søkes!

Ungdommens fylkesting 2018/2019

Ungdommens fylkesting 2018/2019 Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Den nye fylkeskommunen for Agder søker etter unge som har lyst til å sitte i Ungdommens fylkesting.

DEL

Agder fylkeskommune søker etter ungdom som har lyst til å gjøre en forskjell for Agder. Fylkeskommunen er ute etter unge som ønsker å bidra til at andre ungdom får et bedre liv og som ikke er redd for å komme med forslag til hva som er galt og hva som kan gjøres.

Gjennom Ungdommens fylkesting (UFT) får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. UFT skal videre stimulere til politiske engasjement samt gi opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

Rådgivende organ

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. UFT kan selv ta opp saker de ønsker fremmet med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

UFT består av ungdom mellom 13 og 22 år med tilknytning til fylket i den aktuelle valgperioden.

Den nye fylkeskommunen vil gjerne ha kontakt med unge som allerede er aktive i en organisasjon eller et lag, eller som brenner for at tilbudet til ungdom skal bli bedre der man bor. Det understrekes at det å være motivert for å påvirke i saker som angår barn og unge er viktigere enn erfaring.

800 kroner pr. møte

For møter i fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg og kontrollutvalg er møtegodtgjørelsenpå 3.250 kroner pr. møtedag i tillegg til erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av reiseutgifter. For møter i andre råd og utvalg er møtegodtgjørelsen på 1.600 kroner pr. møtedag. Ungdom får imidlertid ikke like mye som de voksne. I reglementet for godtjøring står det:

«For representanter i medvirkningsorgan for ungdom tilstås en godtgjørelse på 800 kroner pr. møte.»

Fire hovedutvalg

Nylig møttes representantene som er valgt til hovedutvalgene i den nye Agder fylkeskommune for første gang til ordinære møter. Det er fire hovedutvalg, med ni representanter i hvert av dem, som får opplæring i politiske regelverk, økonomiforvaltning, fagområder knyttet til de enkelte hovedutvalgenes politiske ansvar og praktiske gjøremål.

Først ute var hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Deretter fulgte hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næring, klima og miljø.

Hovedutvalgene i Agder fylkeskommune har følgene representanter:

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse:

Rune André Frustøl (KrF), Erik Johan Tellefsen Lindøe (H, nestleder), Torunn Charlotte Nyberg (H), Ingrid Williamsen (Frp), Lill May Vestly (PDK), Nina Jentoft (Ap), Fredrik Jensen (Ap), Jon Grindland (Sp), Morten Ekeland (SV).

Hovedutvalg for samferdsel:

Christian Eikeland (Frp), Ingunn Fjærbu Roppestad (KrF, nestleder), Rune Hagestrand (H), Harald Fauskanger Andersen (H), Ingebjørg Godskesen (Pp), Neda Blakstad (Ap), Dag Eide (Ap), Thor Jørgen Tjørholm (Sp), Oda Sofie Pettersen (MDG).

Hovedutvalg for næring, klima og miljø:

Mathias Bernander (H), Jacob Handegard (V, nestleder), Hannah Dybesland (H), Jon-Olav Strand (KrF), Mariann Slettene (Frp), Nils Harald Rennestraum og Venke Anny Nes (Ap), Mirell Høyer-Berntsen (SV), Esben Moy (MDG).

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet:

Steinar Bergstøl Andersen (Frp), Sally Vennesland (H, nestleder), Maiken Messel (H), Tore Askildsen (KrF), Even Sagebakken (Ap), Line Kysnes Vennesland (Ap), Arild Buli (Dem), Kristin Ljosland (Sp), Knut Henning Thygesen (Rødt).


Artikkeltags