Gå til sidens hovedinnhold

Enige om å redde studietilbudet i Kvinesdal

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune vedtok tirsdag å redde studietilbudet på videregående i Kvinesdal.

For abonnenter

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune behandlet tirsdag en sak der fylkesskoledirektøren foreslo å kutte både helsesekretær og restaurant- og matfag i Kvinesdal fra høsten 2021.

Helsesekretær VG2 og Restaurant- og matfag VG1 Og VG2 ved skolen er foreslått fjernet som studietilbud fra høsten, det samme er VG2 Kokk og Servitørfag. Tilbudsstruktur for de videregående skolene i Agder 2021/2022 ble vedtatt i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 24. november 2020. Tilbudsstrukturen som nå foreslås er en justering av vedtaket fra november basert på søkertallene. Søkertallene var svært lave for de tilbudene som nå foreslås kuttet.

Les også

Rasering av studietilbud i Kvinesdal: – Merkelig nå som vi er midt i et mulighetsstudie

Fylkespolitikerne valgte i møte tirsdag 27. april å samle seg om at restaurant og matfag skal opprettholdes. Det ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget fra Ap, SV og Sp inneholdt å øke kapasiteten til Akvakulturlinjen (vg2) ved Flekkefjord Videregående avdeling Flekkefjord med en halv klasse for å ivareta den økte søkermassen. Dette forslaget falt med fem stemmer mot fire (Ap,SV og Sp)

Det ble også fremmet forslag fra KrF, H, Frp og PDK om at administrasjonen i samråd med Flekkefjord videregående skole utreder omlegging av medier og kommunikasjon til IKT og medieproduksjonsfag fra skoleåret 2022/2023. Dette ble vedtatt mot to stemmer (Ap).

Bakgrunn

Leder Rune André Sørtveit Frustøl (KrF) av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune opplyste at partiene KrF, H, Frp og PDK tirsdag fremmer forslag om å redde studietilbudet på videregående i Kvinesdal.

– Vi ser at det er bekymringsfullt med lave søkertall, men næringen signaliserer at de trenger disse studietilbudene, sa Frustøl på møtet.

Forslagene som berører studietilbudene i Kvinesdal og ble vedtatt er:

  • VG1 Medier og kommunikasjon ved Risør Videregående skole opprettholdes med ½ klasseressurs.
  • VG1 Restaurant og matfag ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal opprettholdes med ½ klasseressurs.
  • VG2 Restaurant og matfag ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal har én søker. Skolen har signalisert opplegg for denne søkeren. Administrasjonen bes gå i dialog med skolen og søkeren om opplegg som ivaretar opplæringen på en tilfredsstillende måte.
  • VG2 Helseservice ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal opprettholdes med ½ klasseressurs.

Det ble også lagt frem forslag fra posisjonen om å gjennomføre en pilot VG3 fagopplæring i skole ved avgiverskole for elever i VG2 fagene kjøretøy/bilskade, lakk og karosseri fra høsten 2021. Det betyr at det skal tilbys vg3 fagopplæring i skole for kjøretøy ved Eilert Sundt vgs. avd. Lyngdal, Kvadraturen vgs. i Kr.sand og Sam Eyde vgs. i Arendal.

Det ble også fremmet forslag om at administrasjonen i samråd med Flekkefjord videregående skole utreder omlegging av medier og kommunikasjon til IKT og medieproduksjonsfag fra skoleåret 2022/2023.

Det ble imidlertid ikke vedtatt å opprettholde VG1 Medier og kommunikasjon ved Risør Videregående skole med ½ klasseressurs. Forslaget fra posisjonen og PDK om dette ble trukket og forslaget fikk dermed ikke flertall.

– Frp var tydelige i arbeidet med tilbudsstrukturen ovenfor posisjonen at vi ønsket og opprettholde tilbudet i Kvinesdal, og jeg er glad KrF og H gikk med på dette. Jeg har vært klar på at vi må vente til mulighetsstudie er klart før det gjøres noen endringer. Og så håper vi at mulighetsstudie vil gjøre skolen mer robust og fremtidsrettet, sier fylkespolitiker Ingrid Williamsen (Frp) til Agder.

I tirsdagens møte sa hun:

– Det ligger i planen for Lister at skolestruktur skal opprettholdes og videreutvikles. Vi kan ikke gjøre store endringer med skolen nå som det også arbeides med et mulighetsstudie. Vi må også stille krav til kommunene og næringen om å følge opp skolen i Kvinesdal og markedsføre tilbudet. Vi bør forøvrig få en tidsplan for mulighetsstudiet.

Fylkesskoledirektør Arly Hauge opplyste at planen er at mulighetsstudiet skal være ferdig til september og kunne brukes i når skolebruksplanen skal drøftes til høsten.

– Trenger mulighetsstudie

– Det er noen utfordringer i noen områder som ikke er så tett befolket. Der må man ta noen spesielle hensyn. Jeg mener det er feil å gjøre endringer i Kvinesdal før mulighetsstudien er gjennomført, sa Jon Grindland (Sp) i møtet.

– Det blir veldig spennende å se mulighetsstudien for Flekkefjord videregående skole med avdeling Kvinesdal. Vi har ingen problem med å støtte å opprettholde Restaurant og matfag ut fra det at det nå arbeides med sluttføring av denne, sa Torunn Charlotte Nyberg (H).

– Jeg er litt bekymret for hvordan vi skal klare å tilpasse oss nok det elevene faktisk ønsker fremover, og det som næringslivet trenger. Vi kan ikke fortsette å starte tilbud som elevene ikke ønsker å gå på. Vi har forventninger at Kvinesdal får frem tilbud i mulighetsstudiet som både elever og næringsliv vil ha, sa Erik Johan Tellefsen Lindøe (H).

– Vi skal fordele penger mest mulig likt til utdanningstilbud på Agder. Det er investering i en fremtid med relevant utdanning. Det er bra at vi nå har over 50 prosent som søker yrkesfag. Det er over 500 klasser vi vedtar i dag. Det er bare en håndfull med endringer vi snakker om, sa Rune André Sørtveit Frustøl (KrF) og fortsatte:

– Vi har ikke nok læreplasser til de 15 på akvakultur vg2 i Flekkefjord. Vi bør kanskje vente litt med å dimensjonere opp mer for å ikke «skremme» næringen selv om det er mange søkere. Når det gjelder tilbud må vi nok tenke oss litt om med de kostnadene som er lagt frem av administrasjonen i dag for det å ha halve klasser.

Ap, SV og Sp stod sammen

Fraksjonsleder Fredrik Jensen for Arbeiderpartiet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune opplyste til Agder før helgen at Arbeiderpartiet også kom til å levere endringsforslag til kutt i Kvinesdal. I møtet var forslagene blitt gjort til fellesforslag fra Sp, SV og Ap.

– Vi vil komme med forslag for å sikre ett godt desentralisert tilbud og for å ivareta tilbakemeldinger fra bransjene der de er rede til å tilby læreplasser hvis elevene får ett tilbud, påpekte Jensen.

– Arbeiderpartiet ønsker ikke å gjennomføre disse kuttene og foreslår heller å videreføre Helsesekretær VG2 og Restaurant- og matfag VG1 Og VG2 ved skolen. For elevene ved VG2 foreslår vi å innføre en vekslingsmodell med næringslivet som sikrer at eleven kan gjennomføre sin opplæring som hen har påbegynt ved skolen.

Fellesforslaget fra Ap, SV og Sp inneholder også å øke kapasiteten til Akvakulturlinjen (vg2) ved Flekkefjord Videregående avdeling Flekkefjord med en halv klasse for å ivareta denne økte søkermassen.

– Jeg har fått mange henvendelser i disse sakene. Både posisjonen og opposisjonens forslag er ganske like. Jeg foreslår at vi syr dette sammen, sa Morten Ekeland (SV) i møtet tirsdag.

– Vi kan ikke fortsette i evighet å opprettholde tilbud som ikke er drivverdige. Uten at bransjen, skolen og aktørene sikrer levedyktige alternativ så må vi si stopp. Det er ikke bra med bare 8 søkere i Mandal og 6 søkere i Kvinesdal til et så viktig fag som restaurant- og matfag. Det er en bransje som trenger rekruttering.

Langsiktighet

SV og KrF hadde også et par felles forslag om mer langsiktighet i studietilbudet:

  • Hovedutvalget ønsker at det fra og med skoleåret 2022/2023, skal det legges større vekt på å se langsiktige trender i utdanningstilbudet. Dette er for å sikre at vi får et endra mer framtidsrettet tilbud for alle elever i Agder.
  • Når tilbud blir erstattet/kuttet på en skole/inntaksregion, må skolen få tid og ressurser til å tenke nytt. Som følge av mulige innsparinger på tilbudsstrukturen, skal innsparte midler være med å finansiere oppgradering av utstyr. Dette kan være til nytt programområdet eller til bruk i fagfornyelsen.

Disse toforslagene ble enstemmig vedtatt av hovedutvalget.

Les også

Mulighetsstudie for videregående: – «Grønne fag» og golflinje er blant forslagene

Les også

Videre utvikling av videregående skole: – Næringslivet må med

Les også

Fylkestinget vedtok Lister 2030: Vil opprettholde skolestrukturen, få Øyna og Hidra ferjefri og ny tunnel i Sirdal

Les også

Lokale fagtilbud og smitteverntiltak: – Ber om lokalt unntak

Les også

Tømmer sparegrisen og tar opp lån for å få mer penger til veier og skole

Les også

Berget både medier/ kommunikasjon og restaurant/matfag

Les også

– Nå kan vi puste lettet ut