– Vi håper at dette er en støtteordning som vil stimulere mange kommuner til å sette av midler til energioppgradering i sine budsjett, da vi vet at det er et stort uforløst potensial for energioppgradering i kommunale boliger, sier Anna Barnwell markedssjef i Enova.

I budsjettforliket med SV ble bevilgningen til Enova økt med blant annet 100 millioner kroner til energitiltak hos husholdninger. Disse midlene skal gå til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger.

Lavere strømregning

– Regjeringen er opptatt av at husholdninger med lave inntekter også skal ha mulighet til å få energioppgradert sine boliger. Derfor har vi lansert denne ordningen sammen med SV for å støtte energitiltak i kommunale boliger. Den vil på sikt gi mindre energiforbruk og lavere strømregninger for beboerne, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Barnwell forteller at ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende boligbygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunen selv.

– Målet er å redusere årlig behov for kjøpt energi gjennom redusert energibehov og fornybar energiproduksjon.

Disse tiltakene kan kommunene fra høsten søke om støtte til:

  • Etterisolering av yttervegger
  • Etterisolering av yttertak/kaldt loft
  • Utskifting av vinduer
  • Termisk isolering av rør og deler i varmesentral.
  • Varmepumpe væske – vann
  • Solvarmekollektor
  • Solceller

Det er kommunene som søker og gjennomfører tiltak. Enova anbefaler at kommunene kartlegger aktuelle prosjekter som kan gjennomføres med Enova støtte. Energitiltak som støttes må være gjennomført innen 2025.

Lager rapport

Flekkefjord kommune er i gang med å lage en energi-oversikt over kommunale bygg. Nå bør kommunen kanskje også ta med kommunale boliger i dette prosjektet.

– Vi har etterlyst utredning og satt av penger i budsjettet til tiltak som solceller og solfangere, hvordan går det med dette, spurte ordfører Torbjørn Klungland (Frp) i formannskapet i mai i år.

– Det er bestilt en ekstern rapport på det å sortere ulike enøktiltak, som solceller, solfangere, varmepumper og lignende. Det skal sorteres etter aktuell kommunal bygningsmasse og legges frem en oversikt over mulige investeringer før høstens budsjettrunde, opplyste rådmannen.

– Leverandøren som fikk anbudet med å lage rapport skal legge frem forslag slik at vi kan foreslå de første tiltakene høsten 2022. Det gjelder alle kommunale bygg. Vi ser både på nye tiltak og oppdatering av energimerking av våre bygg, supplerte kommunalsjef Terje Glendrange.

– En rapport er viktig for å bruke pengene dere har satt av på budsjettet på best mulig måte. Den vil også vise mulig omfang av enøk-tiltak sett opp mot strømpris, eventuelle låneopptak og renter. Vi tror dette vil kunne gi et godt grunnlag for bruk av budsjettmidler og være med å sette et nivå for fremtdige enøktiltak, sa rådmann Nilsen.