Gå til sidens hovedinnhold

Enstemmig enighet om avtale for avfallsstasjon

Asvo Sirdal som driver med tilrettelagt arbeid kan snart få en ny viktig arbeidsoppgave å ta seg av.

Et enstemmig formannskap sa denne uken ja til å inngå avtale om leie av grunn til miljøstasjon på Fintlandsmonan.

Sirdal kommune og IRS Miljø IKS har i lang tid drøftet muligheten for å benytte arealet bak kremmerhytta til Asvo Sirdal til en permanent miljøstasjon der folk kan komme for å levere all slags avfall.

– Vi er veldig positive til at det er snakk om å koble Asvo på et slikt prosjekt. vi vet ikke så mye hvordan avtaler vil bli, men det kan ligge litt forutsigbarhet i inntekter og faste gode oppgaver som kan gi viktige arbeidsoppgaver, sa daglig leder Sølvi Manneråk for Asvo Sirdal AS til Agder i fjor.

– Her på Tonstad er det hver mandag mobil miljøstasjon i Ålevika. At det kan bli et permanent tilbud vil være enda bedre når avfall skal leveres.

Stasjonær stasjon

– Det er et ønske om en stasjonær gjenvinningsstasjon i hver av eierkommunene, forklarte daglig leder Steinar Ness i IRS Miljø IKS til Agder.

– Vi har Erikstemmen i Flekkefjord, en stasjon hos Netland på Øye i Kvinesdal og Malåna på Moi. Det var tidligere snakk om å få en permanent stasjon i Ålevika i Sirdal, men så dukket det med mulig samdrift med Asvo opp. Vi venter bare på avklaring fra kommunen om disponering av tomten på siden av kremmerhytta til Asvo.

Den avklaringen kom altså fra formannskapet i Sirdal denne uken. Planen er at Asvo kan bidra til betjening av miljøstasjonen der en også kan få til en «byttebu». Det er også planlagt mottak av næringsavfall og at det i denne forbindelse etableres egen vekt.

Kommunen har en langsiktig leieavtale på tomta det er snakk om å bruke og ønsker å videre leie deler av massetaktomta» til IRS. Området er nå ferdig regulert og ryddet.

– Avtalen med entreprenør om uttak av sand er avsluttet. Det har vært samtaler med grunneier om utkjøp av leieavtalen, men dette er ikke gjennomført. Det er videre innhentet en juridisk vurdering som konkluderer med at kommunen har rett til å leie ut grunnen, forklarte konstituert rådmann John Birkeland Rådmannen som anbefalte at det inngås leieavtale med IRS der renovasjonsselskapet får ansvaret for inngjerding og overholdelse av overordnede krav. Leiesummen er fremforhandlet til 41.500 kroner. pr. år. Leiesummen indeksreguleres årlig.

Alle «fraksjoner»

– Hva vil folk kunne levere på en slik miljøstasjon?

– Det vil være slik at alle fraksjoner av avfall skal kunne tas i mot, opplyser Ness.

– Hva vil et samarbeid med Asvo kunne handle om?

– Jeg har hatt innledende samtaler med daglig leder. Vi tenker oss en samdrift med bruk av arbeidskraft fra Asvo Sirdal, der det også ligger inne økonomiske avtaler. Vi er klar til å jobbe videre med avtaler, men trenger å være trygge på at vi får bruke det arealet før vi kan gå videre, forklarte Ness tidligere.

– Vi ønsker å få til noe med et takoverbygg og eventuelt en rampe for å kunne kaste ned i containere. Det er ikke avsatt investeringsmidler i år, men hvis avklaringen med kommunen kommer på plass så kan vi kanskje begynne arbeider med klargjøring i løpet av høsten.

Asvo Sirdal

Asvo Sirdal AS ble stiftet i januar 1998 og er i dag en bedrift med 10 VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid). Egne lokaler til produksjonen stod ferdige i 1999. I 2016 ble det også oppført et nytt bygg som benyttes til vedlager. Asvo Sirdal er heleid av Sirdal Kommune.

Asvo Sirdal produserer et varierende utvalg produkter. Store mengder ved produseres hvert år, og kundene er i hovedsak hytteeiere i Sirdal. Asvo har sag til saging av tømmer, og eget snekkeri. Her produseres bord, benker, interiør og ulike bestillingsoppdrag. Bedriften har også håndarbeidsavdeling, og utfører ulike tjenester for private og virksomheter i nærområdet. «Kremmerhytta» er Asvos egen butikk. Der selges egenproduserte varer, interiør, leker og kontorrekvisita.»

Bildeserie

Glimt fra Sirdalsdagene

Les også

Stor pågang etter ved: – Vilt med bestillinger

Les også

Våt og kald åpen ASVO-dag