Enstemmig vedtak om å ta 3,6 mill. fra reservepotten for å få utvidet fotballhall

Bystyret i Flekkefjord vedtok enstemmig et forslag om utvidet fotballhall i den nye Flekkefjord Sparebank Arena.