Gå til sidens hovedinnhold

– Er det noen sjanse for å få opp dagsturhytte før 2023?

Formannskapet i Flekkefjord gav enstemmig støtte til å bli med i prosjektet «Dagsturhytta Agder» og at hytta settes opp i 2023.

Formannskapet støtter at Flekkefjord kommune blir med i prosjektet «Dagsturhytta Agder» og innarbeider finansiering for den kommunale andelen av prosjektet i økonomiplanen med bygging av hytta i 2023.

Premissene for etablering av dagsturhytta som plassering og kostnader forutsettes avklart senest 1. oktober 2022, slik at man til budsjettbehandlingen for 2023 har de opplysningene om prosjektet som er nødvendige. For å få til dette er forslaget at det etableres en arbeidsgruppe som ledes av kommunen og hvor frivilligheten som FOT og friluftsrådet inviteres med. Arbeidsgruppa får blant annet ansvar for å finne egnet plassering for dagsturhytta ut fra kriterier gitt i prosjektet og sørge for bygging og ordning for drift- og vedlikehold.

Kan kanskje fremskyndes

– Er det noen sjanse for at dagsturhytte kan komme opp før 2023, spurte Jan Sigbjørnsen (H)

– Tidsplanen er laget ut fra de vurderingene vi har. Vi har ikke avklart lokalisering og vi har tunge prosjekter allerede. For å ha tid til avklaring og finne ut av plassering og bygging, så kan det være vi trenger tiden frem til 2023. Dersom det åpner det seg en mulighet for å gjøre dette før og at det legges inn i økonomiplanen, så kan vi fremskynde det, svarte rådmann Bernhard Nilsen.

– Det er et kjempebra prosjekt for folkehelse. Hytta bør være et sted med tilgjengelig vei også for barnevogner og rullestoler. Hvem får ansvar for hytta når den står ferdig, sa Hanne Risvold (KrF)

– Det er kommunen som har ansvar som eier, men det er ikke unaturlig å ha en dialog med Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT) om en samarbeidsavtale. Jeg vil imidlertid ikke forskuttere det før vi har snakket med dem, svarte rådmannen.

– Det tar ofte tid å få plassert noe i denne kommunen, så det er en grei tidsplan. Jeg ser at det skal lages arbeidsgruppe. Når skal den på plass og hvem skal være med, spurte Svein Hobbesland (Ap).

– Det mest naturlige er at miljøforvalter, noen som jobber med folkehelse og noen fra Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT) sitter i en slik gruppe. Når relevante fagpersoner kan komme med sine forslag, så tar dere beslutningen. Det er det mest ryddige, svarte rådmannen, før et enstemmig formannskap støttet å bli med i prosjektet «Dagsturhytta Agder» og at hytta settes opp i 2023.

I hver kommune

Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank har invitert alle kommunene i Agder til å bli med i et nytt dagsturhytteprosjekt – «Dagsturhytta Agder». Målet med prosjektet er få satt opp 25 attraktive og like dagsturhytter i fylket innen 2025 – én i hver kommune som vil bli med. Kostnaden på om lag én million for hver hytte dekkes med 250.000 kroner fra stiftelsen, 125.000 fra Ager fylkeskommune, 350.000 i spillemidler, 200.000 i momskompenasjon og 75.000 til 200.000 fra kommunen avhengig av hvor mye man vil gjøre av tilretteleggingstiltak.

Hensikten er å skape attraktive turmål i nærmiljøet som gjør at flere kommer seg ut på tur der de bor. Tanken er at dagsturhyttene skal bidra til mer friluftsliv, mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse for befolkningen. Formannskapet i Kvinesdal foreslår sa nylig ja takk til å delta i prosjektet «dagturhytta i Agder». Der ønsker man å realisere prosjektet allerede høsten 2022.

Les også

Foreslår å si ja til å sette opp dagsturhytte

Mange gode argumenter

Rådmannen påpeker at det finnes flere argumenter for hvorfor en slik dagsturhytte kan være en fornuftig og god tilvekst til det tur- og friluftstilbudet som allerede finnes i kommunen. Noen av dem er:

 • Flekkefjord kommune har mange attraktive områder for friluftsliv og rekreasjon. En dagsturhytte vil styrke kvaliteten og opplevelseskvaliteten der hytta legges.
 • Dagsturhyttene som skal føres opp kan bli attraktive turmål som får flere ut på tur og som blir en sosial møteplass. Dette er viktig i folkehelsesammenheng.
 • Dagsturhytteprosjektet i Sogn og Fjordane kunne vise til 400.000 registrerte besøk i sine 26 hytter i løpet av perioden 2018-2020. Enkelte hytter hadde 30.000 besøkende årlig.
 • Hyttebiblioteket kan være en fin måte å få fremme biblioteket, litteratur og lesing på nye måter.
 • Hytta kan bli et fint tilbud for turister og andre besøkende i kommunen.
 • Fylkeskommunen bidrar med god bistand i prosjektet.
 • Finansieringsplanen legger opp til at kommunen får mye for en relativt lav egenandel.
 • Det finnes flere tilskuddsordninger for både tilretteleggingstiltak og aktivitetstiltak i tilknytning til hyttene.

Trenger avklaringer

Rådmannen sår også fast at det vil være noen spørsmål som avklares og behov som må løses ved en slik etablering. Noen stikkord her er:

 • Plassering av dagshytta – og eventuell dialog med aktuelle grunneiere dersom det ikke handler om kommunal tomtegrunn. Det foreslås at arbeidsgruppa finner minst to alternativer og at det legges opp til en offentlig innspills- og involveringsrunde som kan sikre at beslutningen om plassering er godt forankret blant innbyggerne.
 • Noe økonomiske usikkerhet – som pristilbudene som vil komme inn gjennom anbudskonkurransen – spesielt dersom eventuelle vesentlige merkostnader vil måtte dekkes av kommunen.
 • Framtidig driftskostnader – selv om det her bør undersøkes hvilke muligheter som kan finnes i et samarbeid med FOT eller andre frivillige lag og foreninger.
 • Naturinngrep i forbindelse med bygging og etablering av dagsturhytta.