Om noen få måneder står de første studentene klare for å starte sitt 4. studieår i legestudiet, ved UiO Campus sør ved SSHF. Dette er en pilot om gjelder det 4. og 5. år i legestudiet.

Adm. dir. Nina Mevold er klar på at SSHF må få utvidet modellen til også å gjelde det 6. studieåret. Store og tunge aktører på Agder har til nå bevilget 6,5 millioner kroner til piloten. Mevold mener at ved å hente medisinerstudenter ved universitetet i Oslo hit til Sørlandet sykehus, vil vi kunne sørge for at både kommuner i Agder og sykehuset sikrer seg nødvendig kompetanse.

- UiO Campus sør vil ikke kun sørge for rekruttering av framtidas leger, men vil i tillegg bety styrking av det totale kompetansemiljøet vi har her i regionen, sier daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Fra våren 2025 vil 40 studenter bruke avgjørende semestre ved våre 3 sykehus. Flere kommuner har allerede tegnet avtaler med UiO for å planlegge praksis og bemanning for studiet. Hvor mange av kommunene her vest i Agder har rigget seg for denne unike muligheten?

Ledelsen ved SSHF er tydelig på at alle tre sykehus skal benyttes i studiet. Hvert semester skal studentene ha flere uker i praksis. Jeg håper inderlig at de ansvarlige i våre kommuner sammen med ledelsen ved SSF planlegger for og gjennomfører opplegg her som gjør at studenter finner det så interessant at de etter endt studie finner det så interessant at de vil søke stillinger både på sykehuset og som fastleger!