Det er ikke fornuftig å vente med noen veiprosjekter slik som Erna Solberg sier til Fædrelandsvennen på sin rundtur i Agder. Det er høye bygge kostnader og råvarepriser, men vi må huske på at staten tjener mer nå på strøm og olje på grunn av høy etterspørsel.

Det var Frp som foreslo å etablere Nye Veier AS, og som følge av det så kom endelig utbyggingen av E39 i gang. Men etter Frp gikk ut av regjering og det ble flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV så er det stoppet helt opp.

Det handler om manglende politisk vilje fra regjeringen at det er stoppet opp. Regjeringen må øke bevilgningen til veiutbygging, så vil utbyggingen fortsette. Men de velger å ikke gjøre det. At Erna Solberg også er på linje med regjeringen er skuffende, men ikke overaskende. Før Frp kom i regjering så fremmet vi forslag i Stortinget om å opprette et eget veiselskap (det som ble Nye Veier AS), men det var kun Frp som stemte ja. Erna Solberg stemte nei, og Per Kristian Foss fra Høyre mente at det kun ville øke byråkratiet. Så linjen Solberg er på nå, er den samme som hun alltid har vært på. Den eneste måten å få firefelts E39 på mellom Kristiansand og Stavanger er at Frp blir valgvinner i 2023 og 2025 i Agder og i Norge. Hvis regjeringens manglende lederskap fortsetter så blir en valgseier for Frp i Agder begynnelsen på slutten for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi har enormt potensiale i Agder, men nå blir vi behandlet som en ubetydelig statist i en svarthvit b film av regjeringen. Agder vil aldri lykkes med denne regjeringen, vi blir bevisst nedprioritert fordi vi peker oss ut. Når Arbeiderpartiet referer til Bibelbeltet, så mener de ikke det som noe positivt. Vi må ha en ny regjering med et stort Frp, og færre Ap-ordførere i vår landsdel etter valget neste år, da vil Agder igjen bli prioritert.