Erstatning til Flekkefjord: 945.152 kroner fra vindpark til friluftsliv

Rådmannen foreslår at pengene som er mottatt i forbindelse med utbyggingen av Tonstad vindkraftverk settes av på fond merket med friluftstiltak og friluftsformål.