NVE gir grønt lys for settefiskanlegg

Norsk Ørret AS ønsker å etablere et landbasert anlegg på Ertstippen for produksjon av settefisk. Nå har NVE godkjent planene.