– Esa har formelt besluttet å undersøke nærmere om Elkjøp har overtrådt EØS-avtalens artikkel 53 og 54 ved å inngå samarbeid som sikrer Elkjøp eksklusiv tilgang til visse elektronikkprodukter, skriver Esa i en pressemelding.

Esa skriver videre at de i tillegg vil undersøke om utvalgte konkurrenter har blitt nektet tilgang til visse produkter, og om dette er atferd som potensielt kan være skadelig for konkurransen.

Esa håndhever EØS-avtalens konkurranseregler i Island, Liechtenstein og Norge. De presiserer at beslutningen om å innlede formell saksbehandling ikke betyr at Esa har funnet det bevist at Elkjøp har overtrådt konkurranseregler.

- Hos oss er vi naturligvis opptatt av å følge lover og regler, og vi gjør vårt beste for å bistå ESA i sine undersøkelser, forsikrer kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge.

Schøyen Bergly understreker at åpning av en undersøkelse ikke betyr at ESA har konkludert med at Elkjøp har handlet i strid med konkurransereglene.