Gå til sidens hovedinnhold

Et aldersvennlig samfunn

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Kristelig Folkeparti er eldre en resurs for et bærekraftig samfunn.

Eldre skal få leve livet – hele livet. Eldre skal delta i fellesskapet og vi må bekjempe isolasjon og ensomhet blant eldre.

Vi må styrke den offentlige omsorg og ta i bruk moderne hjelpemidler der det gagner brukerne. I tillegg må vi se de pårørende som tar seg av våre eldre og gjøre en viktig jobb. Det er på tide at deres innsats verdsettes høyere. KRF foreslår derfor en kontantstøtte på 7500 kroner i måneden, og inntekten skal være pensjonsgivende.

Kontantstøtten gjelder for pårørende til eldre over 75 år, som enten mottar helsetjenester og/ eller annen bistand i hjemmet eller på annen måte har dokumentert omsorgsbehov, som for eksempel psykiske helseplager.

Det må være nok sykehjemsplasser til de som har behov og hjemmetjenesten må tilrettelegges etter brukernes behov. KrF i Flekkefjord har i mange år kjempet for at vi må ha flere sykehjemsplasser i kommunen, men har ofte stått sørgelig alene for dette. Det har imidlertid ofte vist seg at behovet er så stort at antall sykehjemsplasser som var nedleggingstruet likevel her blitt opprettholdt. Dette kan ikke fortsett, vi må ha sykehjemsplasser nok i egen kommune til å dekke behovet.

Vi må ha et aldersvennlig samfunn der ingen skal bekymre seg for å bli eldre.

KrF er en sterk stemme for at eldre skal få en god og trygg alderdom.

Stem KRF ved årets stortingsvalg.