Et liv i bevegelse

Av

Vi hører ofte råd om fysisk aktivitet. Er det egentlig så viktig, og hva kan man gjøre selv?