BYGGING AV ny flerbrukshall i Flekkefjord er snart i gang – og denne uken ble det klart at Flekkefjord Sparebank bidrar med ytterligere penger for å få gjennomført spennende opsjoner som ligger i prosjektet. Ekstragaven fra Flekkefjord Sparebank gjør det mulig å bygge en klatrevegg i hallen. En klatrevegg vil gi et ekstra tilbud til unge mennesker i Flekkefjord – og nå en gruppe som ikke har blitt veldig godt ivaretatt i Flekkefjord.

DET SOM er viktig med dette prosjektet er at vi får et anlegg som er med på å bidra til at Flekkefjord kan gi et tilbud til hele mennesket. Vi har de seneste årene gjort viktige utbygginger, ikke minst med byggingen av Spira. Nå kommer flerbrukshallen. Sammen skal dette være viktige elementer som skal få byens ungdom til å vende tilbake til Flekkefjord etter endt utdannelse – og samtidig lokke til oss andre som er i etableringsfasen.

– VI SER dette som en helhetssatsing sammen med kultursenteret. Det å bo og være – komme hjem til Flekkefjord er godt. Nå har vi, om ikke alt, så i hvert fall veldig mange gode tilbud i kommunen, når hallen også står klar, uttaler banksjef Jan Kåre Eie i dagens avis. Til sammen bidrar banken nå med nær 6,2 millioner kroner til hallen som også kommer til å bære bankens navn.

DET FINNES flere opsjoner i prosjektet og idretten selv, som på mange måter har arbeidet frem prosjektet med entusiasme og pågangsmot, har gjort en flott jobb med å skaffe privat kapital. Idrettens representanter fortjener honnør for at de har stått på for å få prosjektet gjennomført. Uten entusiaster og uten en gavmild lokalbank, ville prosjektet trolig ikke ha blitt gjennomført. Nå er alt klart for bygging – og vi kan glede oss over at et nytt viktig prosjekt blir gjennomført.