Gå til sidens hovedinnhold

Et skritt frem for hydrogenfabrikk

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

DET BØRSNOTERTE selskapet HydrogenPro har inngått avtale med Kvina Energy Park om etablering av en stor hydrogenfabrikk på Feda i Kvinesdal. Ferdig utviklet ser en for seg at en Kvina Hydrogen AS vil sysselsette mellom 100 og 150 personer. HydrogenPro og Kvina Energy Park (KEP) ønsker å skape et betydelig hydrogenknutepunkt i Kvinesdal kommune, kalt Kvina Hydrogen AS. Dette kom frem i en børsmelding til Oslo børs onsdag morgen. Senere på dagen inviterte samarbeidspartene til en pressekonferanse der de utdypet avtalens innhold.

TIDLIGERE I år kunngjorde KEP planer for storskala hydrogenproduksjon i Kvinesdal, i et område nær Fedafjorden. Med sin beliggenhet ved siden av hovednettet for strøm i Norge forventes det en årlig tildeling på 500-800 MW elektrisitet som vil gi grunnlag for en årlig produksjon på rundt 100.000 tonn hydrogengass. De aktuelle CO2-reduksjonene anslås til 190.000 tonn pr. år, forutsatt at slikt hydrogenvolum brukes til å erstatte hydrogen avledet fra fossile kilder. Stedets beliggenhet gir også enkel forbindelse til transport på vei, sjø og tog.

DETTE ER svært spennende nyheter og kan fort vise seg å være starten på et nytt og viktig industrieventyr i Kvinesdal. Men det er viktig langt ut over Kvinesdals grenser-. Hvis vi snakker om en sysselsetting på opp mot 150 mennesker, kan dette bli en svært viktig arbeidsplass for hele Listeregionen. Vår region har til alle tider vært fremoverlent i forhold til nyskapning av store arbeidsplasser. Det er nok å se de rike industritradisjonene som har vært og noen som fremdeles er i regionen.

Kvinesdal er et attraktivt sted for å utvikle et kraftig senter for hydrogenproduksjon i Norge. Rikelig tilgang til rimelig strøm, enkel transport og ikke minst engasjerte og fokuserte gründere får oss til å tro på en vellykket utvikling av prosjektet. HydrogenPro skal bidra med ressurser og kompetanse fra optimalisering av store elektrolyseanlegg og bistå i kommunikasjon og diskusjoner med kunder og i utvikling av nye verdikjeder for hydrogen. Det kommer til å ta tid, men initiativtagerne mener prosjektet er så godt at det er vel verdt ventetiden.

ALLEREDE I 2023 kan vi forvente byggestart, hvis alt går etter planen. La oss krysse fingre for det.