DET NORSKE helsevesenet viser seg å være i fullstendig knestående posisjon. Over hele landet er det en skrikende mangel på kompetent arbeidskraft. Vi har mange på sykepleier, leger og spesialister – og på mange av de store sykehusene – også i hovedstaden, sier folk opp sine stillinger fordi man føler at staten som arbeidsgiver ikke putter nok penger inn i systemet. I vårt eget fylke har det vist seg umulig å rekruttere dyktige kirurger til sykehuset i Flekkefjord Og når styret i Sørlandet sykehus behandler saken, kommer det frem at de vil ta en endelig avgjørelse knyttet til akuttfunksjonen i Flekkefjord i april.

DET DE uansett må ha i mente i denne saken, er at det foreligger en bestilling fra den forrige helseministeren som ikke er endret med den nye. Bestillingen går ut på at sykehuset i Flekkefjord skal ha fullverdig akuttkirurgi og traumetilbud. Sykehuset i Flekkefjord skal dessuten tilføres oppgaver, ikke fratas. På den måten skal sykehuset få en robust drift som kan sikre lokalbefolkningen helt vest i Agder.

DET ER naturligvis ikke styrets eller ledelsens feil at det har vært vanskelig å rekruttere dyktige medarbeidere til sykehuset i Flekkefjord. Men det er ledelsens og styrets ansvar å jobbe for å finne en god løsning på saken. Det er faktisk deres plikt å oppfylle den bestillingen som politikerne har bestemt, uansett om det skal ta to måneder, fem måneder, ett år eller to. Man kan altså ikke bare etter eget forgodtbefinnende bestemme seg for å overse det som rent faktisk er bestemt av et politisk flertall.

SÅ ER vi helt enige i at alle de avvik som har vært knyttet til enkeltleger både i Flekkefjord og Kristiansand er svært uheldig. Vi er helt enige i at man for all del må forhindre at denne type hendelser skjer igjen. Men de hendelsene skal ikke påvirke den faktiske beslutningen knyttet til fremtiden for sykehuset i Flekkefjord. For den beslutningen er allerede tatt – og dagens helseminister har ikke endret på den bestillingen.

SYKEHUSENE I Oslo og i Tromsø har vært i nyhetsbilde de seneste dagene, men situasjonen er kritisk over hele landet. Løsningen er ikke å legge ned aktivitet, men heller å satse mer penger, sørge for flere leger og sykepleiere – og gi dem som jobber der gode arbeidsvilkår, slik at de ikke slutter. Helseminister Ingvild Kjerkol må faktisk ta noen grep, ikke bare toe sine hender.