Gå til sidens hovedinnhold

Et veldig etterslep for veivedlikehold

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I 2013 ble etterslepet for vedlikehold på fylkesveinettet på Agder estimert til 4 milliarder kroner. Omtrent halvparten av dette etterslepet finner vi i Lister. Veivedlikeholdet i dette landet har vært stemoderlig behandlet i mange tiår – og jo lenger det går før man tar skikkelig grep, jo verre blir tilstanden.

I FORSLAGET til ny Nasjonal transportplan 2022‒2033 foreslår regjeringen en øremerket tilskuddsordning til fylkeskommunene. I første seksårsperiode er det lagt til grunn en total ramme på 4,7 milliarder kroner for hele landet, mens det i neste seksårsperiode er det lagt til grunn 10,7 milliarder kroner. Det er nesten for ingenting å regne, dersom man ser det store behovet som finnes.

VEIUTBYGGINGEN I Norge har skutt fart gjennom de seneste åtte årene med borgerlig regjering. Det er investert rekordstore summer i nye og bedre veier og samferdselsbudsjettet har aldri vært høyere. Men vi ser likevel at det ikke er nok, når vi ser det behovet som finnes for vedlikehold av allerede eksisterende veier.

– DET ER ikke bærekraftig å la veinettet forfalle. For Agder er det beregnet et kritisk forfallsetterslep på fylkesveiene på til sammen 896 mill. kroner eksl. mva., opplyser fylkesdirektør Ola Olsbu for samferdsel i Agder til fylkespolitikerne som snart skal behandle forslaget til ny handlingsplan for fylkesveiene i Agder.

DET ER naturligvis helt riktig at det ikke er bærekraftig å la veinettet forfalle. Derfor må det sendes noen kraftige signaler inn til Stortinget som til syvende og sist er dem som bevilger penger til samferdselssektoren, om at den opptrapping som har vært de seneste årene, må trappes ytterligere opp de neste årene, slik at vi kan komme på riktig side av vedlikeholdsarbeidet. Det hjelper ikke mye å ha et stort pensjonsfond for kommende generasjoner, dersom man la landets veier forfalle og skape problemer for et samlet næringsliv som skal holde liv i Norge også etter oljealderen.

I ET valgår pleier løftene å sitte løst. Dagens regjering har innfridd i forhold til deler av samferdselssektoren. Men det er langt igjen til vi er i rute.